Onsild Idrætsefterskole Nordjylland

På Onsild Idrætsefterskole ønsker vi at afspejle livets mangfoldighed og forskellighed.

Idræt ser vi som basis for fælles glæde og fysisk udfoldelse, hvor alle kan være med.

I et forpligtende fællesskab ønsker vi at skabe mulighed for, at skolens elever udvikler initiativ og ansvarlighed.

Vi ønsker at styrke elevernes personlige udvikling både socialt og fagligt.

Skolens formål er, at hele skolelivet tager udgangspunkt i en atmosfære af åbenhed
og tillid, hvor skolens elevere udvikler forståelse for andres og for eget liv. Gennem
en kombination af undervisning i almene skolefag, idræt samt musiske fag ønsker vi at
dygtiggøre eleverne og give dem mulighed for at fordybe sig i opgaverne. Endvidere
ønsker vi at motivere eleverne til fortsat uddannelse og engagement i den folkelige
idræt. Med henblik på at bibringe eleverne forståelse for deres medansvar for skolens
virke inddrages de aktivt i skolens praktiske hverdag.

Det er skolens målsætning, at der på hvert elevhold optages 6-8 elever med fysiske
handicap, som i videst muligt omfang følger den almindelige undervisning, og som
integreres i samværet med de øvrige elever.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Onsild Idrætsefterskole

Præstemarken 7
Onsild
9500 Hobro

Følg os på Facebook