Ollerup Efterskole - Sang og Musik Fyn

Skolen optager hvert år 114 elever, som fordeles i fem klasser – typisk fire 10. klasser og én 9. klasse.

Klasserne er rammen om den boglige undervisning:
10. klasse: dansk, engelsk, tysk/fransk, matematik. Fysikundervisningen ligger i skemaet samtidig med valgfagene og holdene dannes på tværs af klasserne

9. klasse: dansk, engelsk, tysk/fransk, matematik, fysik, biologi, geografi, samfundsfag, historie og kristendomskundskab.

Ud over den boglige undervisning deltager eleverne i fællesfag, musikfag og valgfag.

Skolen er en faglig skole, som vægter engagement og aktiv deltagelse indenfor hele fagkredsen.

Skoleåret er på 42 uger, som fordeles med ca. 26 uger til almindelig undervisning og ca. 16 uger til temaer, projekter, koncerter, terminsprøver og afsluttende prøver.

Det er kun muligt at være elev på skolen i ét år.

Musikglæden er centrum i et nutidigt skolemiljø, som tager afsæt i den danske efterskoletradition og det Grundtvig-Koldske skolesyn.

Det personlige nærvær er kerneenergien i det samspil mellem fællesskab og individualitet, som styrker og udvikler den enkeltes personlighed - herunder evnen til at indgå i fællesskaber.

Samværet bygger på tillid, ansvar og aktiv deltagelse i efterskolelivet samt fagligt engagement og interesse for sang og musik.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Ollerup Efterskole - Sang og Musik

Svendborgvej 10
5762 Vester Skerninge

Følg os på Facebook