Nislevgård Efterskole Fyn


Nislevgård Efterskole er for normaltbegavede unge med svære læse/stavevanskeligheder / ordblinde.Gensidig, tryghed, tillid, varme, hvor man møder det enkelte medmenneske med respekt.


I Nislevgård Efterskoles hverdag lægges vægt på, at det unge menneske gennem positive oplevelser får mere selvtillid og dermed mere lyst til at arbejde i retning af at forbedre sig fagligt med særlig focus på læsning.Vi arbejder ud fra, at vi alle er forskellige mennesker med forskellige muligheder.


Vi mener, at eleven ved at blive bedre fagligt, udvikler sig socialt og menneskeligt, får flere muligheder for at engagere sig aktivt i det demokratiske samfund.


Vi mener, at oplysning om samfundsrelevante emner er med til at øge interessen for at følge med, i hvad der sker ”ude i verden”.


Vi mener, at eleven udvikler sig til et selvstændigt menneske med et positivt livssyn ved at møde voksne mennesker med et positivt livssyn.

På Nislevgård Efterskole bliver man til nogen.

Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Nislevgård Efterskole

Nislevvej 11
5450 Otterup

Følg os på Facebook