Klank Efterskole Århus


Klank Efterskole er en fri skole, og vi lægger meget vægt på friheden til at mene, tro og ytre sig efter egen overbevisning. Den åbne samtale er essentiel. Samtidig skal Klank efterskole være en "skole for livet" for sine elever, og derfor er respekten for det enkelte individ og fællesskabet grundlæggende.Vi underviser med tanken om, at vi alle skal være forankret i vor fælles arv, og derfor modtager alle elever undervisning i dansk historie og kulturarv. Derudover sigter vor undervisning mod det hele menneske. Følgelig er undervisningen rettet mod at udvikle både elevernes faglige som sociale kompetencer.


 


Vort udgangspunkt for godt samvær er tillid, respekt og godt humør.

Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Klank Efterskole

Skolevej 70
8464 Galten

Følg os på Facebook