Husflidsefterskolen Ringkøbing

Bag skolen står landsorganisationen Dansk Husflidsselskab.

Dhe er en grundtvig/koldsk efterskole, der arbejder for ansvarlighed,
frihed og åbenhed, med rod i en grundtvigsk forståelse af kristendom,
historie og dansk kultur.

Gennem fortælling, foredrag og sang vil vi udvikle evnen til at lytte
og engagere sig. Gennem arbejdet med husflid vil vi lade eleven opleve
nye sider af sig selv og fremme evnen til at udtrykke sig alsidigt-
ikke blot i ord men også med håndens arbejde. Gennem gymnastik og
idræt vil vi stimulere elevens bevægelsesglæde, styrke den fysiske
udvikling samt søge resultater, der kommer til at stå som personlige
sejre.

Vi tilbyder lektiehjælp men ikke specialundervisning. Til tosprogede
elever tilbydes ekstra dansk.

Samlet ønsker vi at udvikle selvværd, selvtillid og selvstændighed
inden for rammerne af et forpligtende fællesskab


Kontakt information

97 35 40 44

Hjemmeside: Besøg

Facebook profil


Husflidsefterskolen

Skolebyen 11
6900 Skjern

Følg os på Facebook