Høng Efterskole Vestsjælland

Høng Efterskole er en almendannende skole, hvor fysisk aktivitet og praktiske, kreative og musiske fag vægtes i samme grad som de boglige fag.

Vi tror på, det er vigtigt, at vi sammen skaber en dagligdag med faste rammer, og gennem niveaudeling, inspiration og motivation i undervisningen giver den enkelte elev mulighed for den bedste indlæring og personlig succes.

Vi tror på, at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i den personlige udvikling og dannelsen af det hele menneske. Vi ser det som forudsætningen for at kunne tage ansvar, at udvise engagement og forvalte frihed i fællesskabet.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Høng Efterskole

Tranevej 15 A
4270 Høng

Følg os på Facebook