Hjemly Idrætsefterskole Fyn

Værdigrundlag Værdigrundlaget for Hjemly Fri- og Idrætsefterskole udtrykkes således:
Hjemly Fri- og Efterskoles overordnede formål er at drive skole, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig livsoplysning.
I samspillet mellem fællesskab og individualitet vil vi en skole, der bygger på:

- et positivt menneskesyn
- livsglæde
- ligeværd og med en tro på fremtidens muligheder.

Vi anser det for væsentligt,
at eleverne får oplevelser,
der udvikler deres interesse
for den verden, vi er en del af.

Vi tilstræber at skabe rammer:

- der tilgodeser elevernes hele menneskelige udvikling
- hvor eleverne kan udvikle selvstændighed og lære at tage ansvar for egne handlinger
- der fremmer den ægte og levende dialog, der sætter etikken i forgrunden
- for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og kompetencer til et fortsat idrætsliv
- der motiverer eleverne til medborgerskab og aktiv deltagelse i demokratiske processer

Med baggrund i Grundtvig og Kolds skoletanker tilstræber vi at give muligheder for elevernes søgen efter sammenhæng, livsorientering og mening med tilværelsen, derfor tilbyder vi en skole, hvis formål gennem tradition og fornyelse er at give eleverne:

- Faglig kompetence
- Social kompetence
- Meningskompetence
- Forandringskompetence
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Hjemly Idrætsefterskole

Assensvej 152
Hillerslev
5750 Ringe

Følg os på Facebook