Hjembæk Efterskole Vestsjælland

Hjembæk Efterskole bygger på en tro på elevernes lyst til at virke, lyst til at opdage og lyst til at lære. En tro på at eleven kan opleve glæden ved fællesskab, glæden ved at udvikle sig, glæden ved at lære. Med dette som udgangspunkt har vi en tro på, at HE kan stimulere elevernes identitetsfølelse og styrke deres oplevelse af selvværd.

Hjembæk Efterskole sætter den enkelte elevs udvikling i centrum for skolens virke. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs situation for – sammen med eleven – at påbegynde en udviklingsproces, som i lige høj grad sigter mod faglig, social, fysisk og kreativ kvalificering.

Eventuelle konflikter tages omgående op i en åben drøftelse mellem forstander, personale, den enkelte elev og dennes forældre. Hjembæk Efterskole giver eleverne et medansvar for fællesskabet og de fælles opgaver, ligesom eleverne inddrages i beslutningerne om dagliglivets aktiviteter, opgaver og pligter.

Undervisningen sigter først og fremmest mod at kompensere elevernes boglige handicap. Læse- og skrivetræning står derfor centralt i skemaet, ligesom der gives fornøden plads til kreativ og kropslig udfoldelse.

Forstander og lærere møder eleverne med venlighed, åbenhed, kompetence og ligeværdighed.

Det er derfor ubetinget nødvendigt, at der hersker et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem de ansatte, således at dette kan tjene som eksemplarisk model for eleverne.

Det daglige arbejde tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne får indblik og erfaring i at være medspillere i det nære samfund og lyst til at blive medspillere i det store samfund.

Rammerne om arbejdet på Hjembæk Efterskole skal være præget af tryghed, venlighed, tillid, åbenhed, lyst og dynamik, men også af enkle og klare regler, synlige og forståelige konsekvenser ved regelbrud og præcise kommunikationsveje mellem elever og ansatte samt mellem ansatte indbyrdes.

Hjembæk Efterskoles fysiske rammer skal være smukke, funktionelle, renlige og hygiejniske, således at eleverne oplever trygheden i æstetisk funktionalisme.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Hjembæk Efterskole

Bakkedraget 22
Hjembæk
4450 Jyderup

Følg os på Facebook