Himmerlandscentrets Idrætsefterskole Nordjylland

HCI er en idrætsefterskole, der er oprettet i samarbejde med DGI – og i idrætssammenhæng har som formål at styrke glæden og fællesskabet i forbindelse med idrætsaktiviteter, samt styrke elevernes idrætsfaglige færdigheder. Idrætsundervisningen skal være et bidrag til at eleverne kan opleve sig som hele mennesker, med krop og sjæl.

Den boglige undervisning har som formål at øge elevernes faglige standpunkt, til styrkelse af elevens selvværd, kompetencer og evne til at agere i det danske samfund.

Samværet på HCI skal være båret af ligeværdighed mellem mennesker, hvor samtalen er det væsentligste middel til at nå hinanden. Retten til forskellighed er grundlæggende og skal give fællesskabet substans, men stiller samtidig krav om tolerance og forståelse overfor andre.

Efterskoleopholdet skal øge elevernes evne til selvstændig stillingtagen, deres mod til at være sig selv – uden at være sig selv nok, deres vilje til at ta’ ansvar og del i et positivt fællesskab. Skolens opgave er at bidrage til, at eleverne bliver aktive samfundsborgere.

I vores hverdag kommer eleverne til at:

dyrke gymnastik, hvor alle skal – og kan være med
spille bold – og vinde med æren i behold – og tabe uden at tabe ansigt
udvikle faglige og sociale evner, og dermed styrke selvtillid og mod
opleve, at frihed og ansvar følges ad
mærke, at vi har brug for hinanden
opleve, at vi har konsekvens, bestemt ud fra den enkelte situation
møde en skole, der vil dem, og stiller krav om, at de skal ville os.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Himmerlandscentrets Idrætsefterskole

Jyllandsgade 10
Haverslev
9610 Nørager

Følg os på Facebook