Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole Århus

Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole er en selvejende institution hvis formål det er, udover at give undervisning i de almindelige skolefag, gennem et aktivt friluftsliv at bibringe eleverne en forståelse for den danske naturs egenart og de muligheder, den giver i rekreativt øjemed.


Skolen ønsker, at give den enkelte elev livsmod til et aktivt selvstændigt liv med mod og evner til at tage ansvar for egne handlinger.

Skoleopholdet bygger på den enkelte elevs deltagelse i et forpligtigende samvær med andre og dermed indflydelse på fællesskabets og ens egen situation.

Eleverne er medansvarlige for skolens hverdag på såvel det undervisningsmæssige som det praktiske område.

Skolen vil igennem opholdet give eleverne større forståelse for naturen og forståelse for at man selv er en del af denne.

Desuden anser vi sund mad og motion, som en nødvendighed for et spændende og aktivt liv.

Skolen er i øvrigt inspireret af Grundtvigs og Kolds skoletanker.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole

Vesterled 1
Glarbo
8680 Ry

Følg os på Facebook