Hestlund Efterskole Ringkøbing

Hvad står Hestlund Efterskole for?

Formål og værdigrundlag for Hestlund Efterskole

Hestlund Efterskoles bagland er Indre Mission og KFUM og KFUK. Vi har en klar holdning til, hvordan vort kristne livs- og menneskesyn bør komme til udtryk i dagligdagen. Dette kommer til udtryk i skolens vedtægter.

Vi ønsker, at skolens kristne grundlag må præge hverdagen i både jeres barns skoletid og fritid, og at det må være en hjælp for dem til at finde deres egen identitet og livsstil i det moderne samfund.

Helt konkret udmønter vort kristne grundlag sig i undervisningen, ved vore morgen- og aftenandagter, at vi synger bordvers ved middagsmaden og at vi går følger gudstjenesterne i vores lokale kirke.

Som skole ønsker vi at være ramme om et fællesskab, hvor der er plads til den enkelte, og hvor man oplever fællesskabets krav og muligheder til glæde og gavn for alle. Vi ønsker, at Hestlund Efterskole skal være et sted, hvor alle medvirker til at skabe det miljø, hvor den enkelte kan udvikles med de evner og forudsætninger, som man har.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Hestlund Efterskole

Skyggevej 21
7441 Bording

Følg os på Facebook