Hammerum Fri- og Efterskole Ringkøbing

Hammerum Efterskole er en grundtvigsk skole, hvor den personlige frihed og ansvarlighed er vigtige fundamenter for vores fælles skoletilværelse.

Hammerum Efterskole har plads til 135 elever fordelt på 9. og 10. klasse.
Efter vores menig en passende størrelse, hvis man både skal tilgodese et godt og varieret undervisningstilbud og ikke større end den kan indfri kravene til at være en god arena for det personlige engagement, og til at alle kommer til at kende hinanden godt.

På Hammerum Efterskole lægger vi stor vægt på almindelige boglige skolefag, og vi tilstræber en gedigen og tidssvarende undervisning i fagene.

Skolens formulerede værdigrundlag: Skolen bygger sit virke på det grundtviske skolesyn, hvor frihed og ansvarlighed er skolearbejdets og efterskolelivets væsentligste fundamenter. Det er vores ønske, at forskellige mennesker med forskellige livsopfattelser skal mødes i et forpligtende fællesskab som er præget af tryghed, tillid, åbenhed og respekt for den enkelte. På skolen forsøger vi at tilrettelægge undervisningen med lige vægt på og respekt for boglige fag, praktiske fag og gymnastik- og idrætslige fag.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Hammerum Fri- og Efterskole

Tornebuskvej 4
Hammerum
7400 Herning

Følg os på Facebook