Halvorsminde Efterskole Nordjylland

Halvorsminde Ungdomsskole er en grundtvigsk efterskole, og som sådan finder vi det værdifuldt at skolens dagligdag er præget af åbenhed, ligeværdighed, nærhed og fællesskab.

Vi ønsker at eleverne gennem skoleforløbet bliver aktive og får mod og evne til at udfordre verden. Skolen skal give rum og respekt for forskellighed og herved lære eleverne at vise tillid og tolerance.
Endvidere vil vi lære eleverne at mestre dialogen som et demokratisk værktøj.

Skolen skal være en tryg ramme inden for hvilken der kan stilles krav til den enkelte som styrker ansvarlighed og selvstændighed. Vi vil opdrage eleverne til at erkende medansvaret for egen læring, for eget og andres velbefindende og for at bidrage positivt til et dynamisk fællesskab. Skolen har en tro på at elevernes medleven og personlighed udvikles gennem bevægelsesglæde og kreativ udfoldelse samt ved at de erkender hvor vigtigt det er at udfordre sig selv og yde sit bedste.
Skolen skal gennem sin livsoplysende virksomhed bidrage til elevernes hele dannelse og give dem livsmod.

Grundtvigsk
Målet for undervisningen skal være livsoplysning ud fra et kristent livssyn. Midlet er det levende ord som det f.eks. udmønter sig i fortælling og fællessang. Samtalen i undervisningen og det øvrige samvær er helt central og bygger på det menneskesyn som kommer til udtryk nedenfor.

Åbenhed
På Halvorsminde optager vi alle som har interesse for skolens tilbud, og vi bestræber os på at møde dem fordomsfrit. Det er vores hensigt at lytte til eleverne, ligesom vi vil lære dem at lytte til andre.

Ligeværdighed
Livet på skolen skal udfolde sig i respekt for den enkelte. Alle har krav på at få opmærksomhed og en værdig behandling.

Nærhed og fællesskab
Vi ønsker at udøve en direkte, personlig og nærværende pædagogik som bygger på naturlig autoritet. Vi vil konstruktivt bruge det nære samvær til at give eleverne selvværd og mod til senere at indgå i andre fælleskaber på et ærligt grundlag.

Dialog som et demokratisk værktøj
Ved demokrati forstår vi retten til at sige til og fra, argumentere, begrunde og lytte.
Dialogen finder sted i de fora som er beskrevet i undervisningsplanen: Skolemøde, gangmøde, elevudvalg.

Ansvarlighed
Eleverne lærer ansvarlighed i dagligdags situationer, f. eks. gennem rengøring, fælles måltider, køkkentjans. Her erkender de at deres arbejde er en nødvendighed, og de lærer at respektere andres og eget arbejde. Gangarrangementer og forberedelse af skolebesøg lærer eleverne at løfte et ansvar i fællesskab.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Halvorsminde Efterskole

Halvorsmindevej 107-109
9800 Hjørring

Følg os på Facebook