Gudenådalens Ungdomsskole Viborg

Gudenådalens Ungdomsskole bygger på det Grundtvig/Koldske skole- og livssyn, som danner grundlag for skolens daglige liv og måder, vi møder eleverne på.


 


Morgensang, fortælling og sang er væsentlige elementer i en dagligdag, der skal åbne for livsmodet og lysten til at indfange livets muligheder og umuligheder.  Det drejer sig om at finde ud af virkeligheden - og ind til den. 


 


Vi ønsker at oplive og oplyse, ikke at missionere i hverken politisk eller religiøs retning.  Den folkelige oplysning sker ud fra et åbent kristent, grundtvigsk livssyn.  At leve i et demokratisk samfund kræver samtale og diskussioner.  På Gudenådalens Ungdomsskole lægger vi op til åbenhed, der giver plads til andres meninger.  Via et aktivt elevråd og samfundsfaglig undervisning oplever eleverne, at det er vigtigt at være en aktiv medspiller i samfundet.


 


En hverdag i trygge og faste rammer er grundlaget for efterskolelivet hos os. 


Vi vil møde eleverne med respekten for forskelligheden og skabe rammer for forståelsen af hinandens særpræg.  Ved at udvikle evne og mod til at turde være sig selv og yde sit bedste, bidrager man til et forpligtende fællesskab  – et fællesskab, der kræver engagement, initiativ, åbenhed og gensidig tillid.


 


Faglighed og personlig dygtiggørelse er vigtig for os, så eleven bliver bedst mulig rustet til et videre uddannelsesforløb.  Dette sker gennem samvær samt tidssvarende, udfordrende og nærværende undervisning, der sigter mod elevens hele menneskelige udvikling. Vi ønsker at være med til at vække elevens nysgerrighed og lyst til videre læring og fordybelse.  For os er faglig og personlig udvikling uadskillelige.


 


Skolen har en klar kostpolitik og ønsker derigennem at bevidstgøre eleverne om sund levevis. 


 


Gymnastik og idræt har en central placering i skolens hverdag.  Vi har et bredt fagudbud, der giver mulighed for levende vekselvirkning mellem musisk, kreative, boglige og praktiske fag.


 


Det drejer sig ikke om evne og talent - men om lyst og vilje.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Gudenådalens Ungdomsskole

Hovedgaden 2
8860 Ulstrup

Følg os på Facebook