Gram Efterskole Sønderjylland


Om Gram Efterskole

Et liv fyldt med.... glæde, oplevelse og succes faglig dygtighed, gode fremskridt og menneskelighed godt kammeratskab, store udfordringer og længsel gøre godt og sammenhold traditioner og eftertænksomhed mod, drømme og ambitioner om en god fremtid. Formålet med skolen, er at uddanne unge mennesker til at blive handlekraftige mennesker med.... selvtillid mod og lyst til at kaste sig ud i livet personlige redskaber, der gør det muligt at overskride personlige grænser og skabe sig et godt voksenliv tro på en fremtid, som også du kommer til at få betydning for evnen til at skaffe sig viden og den lærdom, du har brug for og interesserer dig for.Ideen med skolen


Mangfoldighed er et af nøgleordene. Vi vil gerne have en skole, med mange forskellige mennesker og meninger. I den moderne verden bliver du hele tiden konfronteret med mange forskellige opfattelser om mennesker, om holdninger til livet, om hvad der er rigtigt og forkert.


På Gram Efterskole vil vi have et miljø, hvor du kan afprøve og tage stilling til hvad der er mest rigtigt for dig. Vi som skole, skal og vil ikke bestemme hvilke livsholdninger du skal have. Vi som skole, skal og vil give dig mulighed for, at møde forskellige mennesker, forskellige holdninger, forskellige idéer. Det er dig, der skal træffe valget.


Derfor har vi valgt at give skolen et præg med mange muligheder, at have en lærerstab med mange forskellige udgangspunkter, at lave et program hvor du mange gange skal være med til at bestemme indholdet. Dette gør det ikke altid lettere - men det er mere spændende at blive enige og mestre udfordringerne sammen.En skole hvor livet blomstrer - 8, 9 og 10 klasse.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Gram Efterskole

Slotsvej 19
6510 Gram

Følg os på Facebook