Gødvad Efterskole Århus


Gødvad Efterskole er en praktisk, musisk og kreativt orienteret skole

Undervisningens hovedvægt ligger i værkstedsfagene:

    - Landbrug
    - Køkken
    - Tekstil
    - Træ & Metal
    - Gartneri
    - Service & Sundhed
    - Musik & Drama
    - S.U.M.-værksted

Dertil kommer en bred vifte af valgfag.

Praktiske opgaver løst i fællesskab af elever og medarbejdere er altså grundlaget for al undervisning. Denne undervisningsmetode har vist sig at være særdeles udviklende for de unge, der har modtaget specialundervisning på mere traditionel vis i den tidligere skolegang.

Skolen er uden prøver, men eleven modtager midt i hvert skoleår en Midtvejsudtalelse, og ved skoleopholdets afslutning et skolebevis omhandlende elevens praktiske færdigheder.


 


Elevtal: 92 elever/8.-11.- årgang
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Gødvad Efterskole

Stavangervej 2
8600 Silkeborg

Følg os på Facebook