Glamsdalens Idrætsefterskole Fyn

Glamsdalens Idrætsefterskole er en moderne efterskole (startet 1989) med 272 elever, der går i 9. og 10. klasse.

Vi bor i Glamsbjerg på Vestfyn, mellem Odense og Assens. Vi tilstræber at have lige mange piger og drenge, som bor sammen i fritliggende huse. Et hus indeholder 2 drengeværelser og 2 pigeværelser, et tekøkken samt pige- og drengetoiletter med bad. Til hvert hus er knyttet huslærere. Samværet og aktivitetsniveauet på skolen beror på en aktiv elevgruppe, som har lyst til at tage initiativer og leve sammen i et stort fællesskab.

Idræt spiller en central rolle på Glamsdalens Idrætsefterskole. Her er plads til dygtiggørelse, og at prøve nye ting. Eleverne skal opleve, at de udvikler sig individuelt og i samarbejde med andre.

Idrætsundervisningen på skolen består af 10 lektioner i linjeidræt samt 4 lektioner idrætsvalgfag (gælder kun 10. klasse). Eleverne kan vælge mellem vores 8 idrætslinjer; Badminton, volley, dans, spring og Parkour, adventure, håndbold, fodbold og fitness. Idrætslinjen vælges for hele året.
Idrætsvalgfagene kan variere fra år til år, og her får du lov til at prøve flere forskellige hen over året.

Ud over undervisningen er der mulighed for at dyrke en masse idræt i fritiden, bl.a. i vores svømmehal, to sportshaller, styrkerum og på kunstgræsbanen.

Eleverne i 10. klasse skal ved indmeldelse vælge mellem tre boglige linjer; Medie og samfund, Innovation eller International. Eleverne går i klasser inddelt efter de boglige linjer, og den retning man vælger, vil skinne igennem, bl.a. i emnearbejde og rejser, i de fleste boglige fag hen over skoleåret.

Se meget mere på vores hjemmeside, glamsdalen.dk, eller på Facebook.


Kontakt information

64 72 36 60

Hjemmeside: Besøg

Facebook profil


Glamsdalens Idrætsefterskole

Langbygårdsvej 86
5620 Glamsbjerg

Følg os på Facebook