Galtrup Efterskole Viborg

Galtrup Efterskole ligger i Øster Jølby på Mors. Skolen er Danmarks ældste efterskole, oprettet i 1879. Skolen er fuldt ud moderniseret med bl.a. idrætshal, Ny fordragssal og klasseværelser. 3 nye pigefløje, nyt storkøkken og spisesal samt veludbyggede værksteder. Vi har plads til 138 elever fordelt på 8.-, 9.- og 10. klassetrin. Stort set alle bor på to-mandsværelser. Ligelig fordeling af drenge og piger.


 


Skolens formål og værdigrundlag


 


Med åbenhed, tillid og livsglæde i centrum, ønsker vi på Galtrup Efterskole at skabe en nutidig skole med baggrund i det Grundtvig-Koldske menneske-, skole- og livssyn. Igennem et levende og lærende ophold, søger vi i samspil med eleverne at udvikle aktive, selvstændige, ansvarsfulde og positive unge mennesker.


Som basis herfor lægges følgende værdier til grund:


   • - Fysisk aktivitet og faglig fordybelse

  • - Almendannelse og alsidighed

  • - Et forpligtende fællesskab, der bygger på tolerance, gensidig tillid, ansvar og respekt

  • - Trivsel, glæde og humor

  • - En nysgerrig, engageret og aktiv involvering i efterskolens hverdag

  • - Et nærværende miljø.


 


Undervisning


 


Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøver og FS10 prøver i alle boglige fag, fransk undtaget. Egentlig specialundervisning tilbydes ikke. Med elevernes aktive medvirken tilbydes en undervisning, som er målrettet mod at udvikle elevernes faglige og personlige kompetencer, så de bliver bedst muligt forberedte til en ungdomsuddannelse.


Udover de boglige fag, er der mange valgfag, herunder linjefagene, som tilbydes på helårsbasis:


   • - Musik

  • - Gymnastik 

  • - Boldspil

  • - Billedkunst


 


Af andre valgfag på halvårsbasis kan nævnes: Håndbold, fodbold, IT, madlavning, kor, træsløjd, tekstil og glasværksted.


Som elev på Galtrup Efterskole er du garanteret 8 valg og linjefagstimer pr. uge. Alle elever har 4 timers rytme- og springgymnastik om ugen samt sang- og fortælletimer. I forårssemestret deltager vi i gymnastikopvisninger i lokalområdet.


At være elev på GE betyder, at man må leve på fællesskabets præmisser og værdier, mens de personlige hensyn må vige i forhold til fællesskabets. For at sikre tryghed for den enkelte elev danner hver lærer og ca. 9 elever en kontaktgruppe, hvor mange sociale funktioner og gøremål tilgodeses. Kontaktgruppen sikrer desuden skole-hjem-samarbejdet.


Som elev på Galtrup Efterskole vil du opleve et særdeles spændende og varieret skoleforløb.


Årsplanen er præget af mange anderledes forløb, fx: én udenlandstur, projektuger, emneuger, idrætsdage og meget andet. Kig ind på vores hjemmeside på http://www.galtrup.dk">www.galtrup.dk, hvor du kan orientere dig nærmere.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Galtrup Efterskole

Poulsen Dalsvej 17
Øster Jølby
7950 Erslev

Følg os på Facebook