Fenskær Efterskole Ringkøbing

Fenskær Efterskole ligger i Nr. Nissum, i Vestjylland mellem Lemvig og Struer. Målgruppen på Fenskær Efterskole er sentudviklede elever, der har modtaget specialundervisning i deres hidtidige skoleforløb.

Eleverne bor sammen i drenge- eller pigehuse. I hvert hus bor 11 elever, og der er tilknyttet en mandlig og en kvindelig huslærer. På Fenskær Efterskole underviser huslærerne i almendannende fag og botræning og fungerer som primære kontaktpersoner i forhold til de enkelte elever.

Undervisningen på Fenskær Efterskole er tilrettelagt med en praktisk-musisk indgangsvinkel. Skoleåret er opdelt i fire perioder. Til hver periode sammensætter eleven selv sit skema ud fra de værksteds- og valgfag, der tilbydes i pågældende periode.

På Fenskær Efterskole er der to afdelinger: efterskoleafdelingen og udslusningsafdelingen, 3U.  På 3U er målet, at den enkelte elev bliver afklaret mht. arbejdsfelt, -evne og evt. støttebehov gennem forskellige brobygnings- projekt- og praktikforløb.

I forbindelse med optagelse på Fenskær Efterskole skal eleven til visitationsmøde. Ring til skolens kontor og aftal tid.

Se endvidere Fenskær Efterskole i tekst og billeder på: 
http://www.youtube.com/user/FenskaerTV
http://fenskaer.wordpress.com/
http://www.flickr.com/photos/fenskaer
http://www.vimeo.com/fenskaer


Kontakt information

Hjemmeside: Besøg

Facebook profil


Fenskær Efterskole

Kollegievej 5 B
Nr. Nissum
7620 Lemvig

Følg os på Facebook