Brøruphus Efterskole Århus

Brøruphus Efterskole er en boglig efterskole med specialer (liniefag) indenfor de kunstneriske
(billedkunst, musik, teater) og sportslige (badminton, fodbold, håndbold) områder.
Skolen bygger på det Grundtvig/Koldske skole- og menneskesyn.
Vi giver eleverne en almen uddannelse og opdragelse med vægt på den personlige udvikling, og hvor fælleskab og samvær er vigtige forudsætninger.

Vi er en efterskole for unge mellem 15 og 18 år, som har lyst til at deltage aktivt i det skoleliv, vi kan tilbyde.

Skolen optager elever som kommer med en åben og positiv holdning til undervisningen og samværet med andre mennesker.

På Brøruphus Efterskole tror vi på at unge kan noget, vil noget, er videbegærlige og nysgerrige og har lyst til oplevelser.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Brøruphus Efterskole

Brøruphusvej 5
Brørup
8660 Skanderborg

Følg os på Facebook