Brøderup Ungdomsskole Storstrøm

Brøderup ligger >>helt på toppen<< i det skønne Sydsjælland med udsigt ud over Præstø fjord.

Vi lægger stor vægt på, at vores omgivelser er hyggelige, imødekommende og inspirerende, således at de daglige pligter ikke føles som en byrde, men som hyggeligt samvær.

Vi tror på, at det grundtvigske menneskesyn – med ligeværdighed for såvel håndens som åndens arbejde – kan danne grundlag for en almendannende, folkelig skole, hvor såvel livsoplysning som god faglig undervisning er med til at udvikle det hele menneske. Skolen skal danne grundlag for et åbent og forpligtigende fællesskab, der bygger på tillid og gensidig respekt, - et fællesskab, hvor der føres en ligeværdig samtale til gavn for det daglige samvær.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Brøderup Ungdomsskole

Karlshøj 40
4733 Tappernøje

Følg os på Facebook