Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole Ribe

Bramminge Efterskole blev oprettet i 1897 i Skolegade i Bramming by, og skolen rundede således de 100 år den 28. september 1997.
I september 1974 flyttede skolen ud på Gabelsvej i den nordlige del af byen i helt nye bygninger.
I de efterfølgende år er skolen blevet udvidet flere gange og fremstår i dag som en fuldt udbygget og moderne skole med plads til 127 elever.

Skoleåret 2002/2003 blev det år, hvor skolen skiftede navn til:
Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole

Skolens målsætning

I skolens vedtægter står der følgende:

Udgangspunktet for skolearbejdet og samværet med eleverne er de Grundtvig/koldske tanker om skole og folkeoplysning.

Skolens værdigrundlag:
Gennem inspiration, motivation samt niveaudeling i de boglige fag sikrer vi den enkelte elev den bedste indlæring. I fagene gymnastik og idræt udvikler eleverne en sund krop - og sammen med undervisningen i de boglige og de praktisk-musiske fag skabes det hele menneske.
I en atmosfære af tryghed og gensidig respekt vil vi lade begreber som næstekærlighed, tillid, tolerance og ærlighed være bærende i skolearbejdet og samværet med eleverne. Endvidere vil vi skabe rammerne for, at eleverne udvikler et forpligtende fællesskab og bliver en del heraf.
De vil her opleve den frihed, de magter, en frihed, der er kædet sammen med ansvar over for sine medmennesker, omgivelser og sig selv.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole

Gabelsvej 12
6740 Bramming

Følg os på Facebook