Bøvling Idrætsefterskole Ringkøbing


Skolen drives med udgangspunkt i et Grundtvigsk livssyn.
Vi søger at give eleverne faste rammer, indenfor hvilke de kan udvikle deres personlighed til frihed under ansvar, demokrati, selvstændighed og gensidig respekt. Dette foregår i et forpligtende fællesskab, hvor drivkraften er glæde, begejstring og engagement.

Vi stiller krav om overholdelse af de regler, som vi finder nødvendige, for at skolen kan tage del i ansvaret for de unges personlige, faglige og sociale udvikling, under mottoet kærlighed, krav og konsekvens. En oplæringsproces, hvor skolens ansatte er de unges rådgivere og vejledere. Dette forudsætter en tryg atmosfære og et tillidsfuldt forhold alle imellem - såvel ansatte som elever. Dog har alle ikke samme udgangspunkt og derfor heller ikke mulighed for at nå samme mål. ”For at behandle folk ens skal de behandles forskelligt”.

Begreber som almen dannelse og folkelig oplysning er en naturlig del af enhver undervisnings- og samværssituation.Skolen ligger i Bøvlingbjerg i Lemvig kommune. Der er 20 km til Lemvig og 35 km til Holstebro, hvortil der er gode busforbindelser, og derfra forbindelser videre til alle egne af landet.


Vi bor tæt ved Vesterhavet, Nissum fjord og Klosterhedens plantage, hvilket vi benytter os af både i undervisning og fritid.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Bøvling Idrætsefterskole

Høvsørevej 13
7650 Bøvlingbjerg

Følg os på Facebook