Bernstorffsminde Efterskole Fyn

Bernstorffsminde Efterskole hører til blandt landets største efterskoler. Vi har i indeværende skoleår 210 elever - lige mange piger og drenge. Vi har et højt aktivitetesniveau med undervisning hver dag fra 8.00 til 18.00 og tilbud om masser af aktiviteter i fritiden.

Vi laver cirka 25 gymnastikopvisninger på et skoleår; hovedsageligt i foråret.

Bernstorffsminde Efterskole ligger midt i den Sydfynske natur tæt på skove og søer.

På Bernstorffsminde Efterskole giver vi eleverne en almen uddannelse og opdragelse med vægt på personlig udvikling.

Skolen plejer ikke særinteresser, men hviler på et Grundtvig/Koldsk værdigrundlag, hvor der tilgodeses et ligeværdigt forhold mellem undervisning og samvær.

Vi tilbyder undervisning for 9. og 10. årgang, der forbereder eleverne til at komme videre i uddannelsessystemet. Vi har undervisning i såvel boglige som praktiske, musiske og idrætslige fag. Som elev skal du være indstillet på, at gymnastik er en væsentlig del af idrætsaktiviteterne.

Vi går ud fra, at du vil tage aktivt del i en hverdag, der er præget af godt kammeratskab, mange aktiviteter, glæde og ansvar over for omgivelserne.

Vi har en ligelig fordeling af drenge og piger.
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Bernstorffsminde Efterskole

Bernstorffsminde 4
Korinth
5600 Fåborg

Følg os på Facebook