Baunehøj Efterskole Hovedstadsområdet

Baunehøj er en holdningsskole med en grundlæggende tro på ligeværdighed imellem det teoretiske, praktiske og sociale.

Vi ønsker at være det forpligtende fællesskab, der giver den enkelte mulighed for  faglig dygtiggørelse og personlig udvikling.
Vi tilbyder prøveforberedende undervisning på 10. klassetrin incl. en større selvvalgt opgave.
Vi lærer eleverne at bruge deres krop i naturen, i gymnastik og idræt, i dans og bevægelse.

Vi lærer eleverne at bruge deres hænder, så de bliver dygtige i de praktiske gøremål som madlavning, rengøring samt pasning af vore haver og dyr.
Vi lærer eleverne at lytte og bruge samtalens mulighed. Fællessangen spiller en stor rolle i vores hverdag.
Disse områder: bogen, kroppen, hånden, tanken og følelsen skal fremme det hele menneske: “Det gælder ikke alene håndens og åndens, men også hjertets dannelse”


Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Baunehøj Efterskole

Runegaardsallé 30
3630 Jægerspris

Følg os på Facebook